Contact Inschothorst

[pftext_separator title=”Contact”]
[pf_contactform contact_mes=”yes” contact_re=”yes”]
[pftext_separator title=”Links”]

– Zie ook de digitale versie van Wegwijs in Schothorst 2017-2018 en de Sociale en Economische Wijkkaart van Schothorst: www.nieuw.nieuw.bewoners033.nl

– Buurtbudget aanvragen: www.buurtbudget-schothorst.nl

-Wijkwelzijnswerk: www.indebuurt033.nl

– Sociaal Wijkplan voor Schothorst: www.indebuurt033.nl

– Wijkactiviteiten voor ouderen: www.koperhorst.nl

– Wijkwebsite Zielhorst: wijkzielhorst.nl

– Wijkcentrum het Middelpunt/Zielhorst: www.stichtingacc.nl

– Inloophuis Schothorst: www.inloophuisschothorst.nl

– Jongerenwerk Schothorst: www.facebook.com/JongerencentrumLijn16/

– Bevolkingsgegevens Schothorst Noord en Zuid : Wijkatlas: amersfoort.buurtmonitor.nl

– Kerkelijke en sociale activiteiten: https://www.hoeksteenamersfoort.nl

– Redactie Wegwijs in Schothorst: wegwijsinschothorst@gmail.com

[pftext_separator title=”Inschothorst”]

Post naar:

InSchothorst
Nieuwerhoek 34
3813RS Amersfoort

E-mail naar:

redactie@nieuw.nieuw.bewoners033.nl

Redactieteam:

Ineke van Oosten
Dini Teunis
 
Correspondentieadres: